LS Technics         Lafertin Stefan         +32468154329

Privacybeleid

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie zijn zeer belangrijk voor LS Technics. Wij willen dat uw bezoek aan onze website en het gebruik van de internet services zo aangenaam mogelijk voor u is. Wij zijn doen ons best de privacy te beschermen van hen die onze website bezoeken en onze internet services gebruiken.

Het privacybeleid is van toepassing op onze websites die door ons worden beheerd. In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie op onze website verzamelen, hoe wij deze informatie beschermen, en wat uw keuzemogelijkheden zijn omtrent het gebruik van deze informatie. Wij verzoeken u het privacybeleid aandachtig te lezen.

Welke informatie wordt er verzameld?

De toegang tot de informatie die op of via de site kan worden verkregen, geschiedt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard zoals naam, adres, emailadres, enz. te moeten opgeven. Het is echter mogelijk dat een aantal (persoonlijke) gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten:

 • Registraties en accounts
  Op de websit evan LS Technics kan u zich registreren voor specifieke services. Wanneer u zich registreert op de website LS Technics dan vragen we u om persoonlijke gegevens. In dat geval wordt expliciet uw toestemming gevraagd en vermeld waarom deze gegevens gebruikt worden. Voor online betalingen, geeft u betaalinformatie af aan een derde partij die voor ons de betaalafhandeling doet. Zij slaan deze gegevens om op beveiligde servers, en deze gegevens worden met niemand gedeeld.

 • Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen. U kan deze  Uitgebreide informatie over cookies vindt u hier.

 • Logbestand
  Log bestanden worden gegenereerd wanneer uw toestel verbinding maakt met info@lstechnics.be. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.lstechnics.be te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). analytische data worden altijd anoniem verwerkt.

 • Gebruikerscommunicatie
  Als u e-mail of andere berichten naar LS Technics  verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren. In dat geval wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

 • Nieuwsbrieven
  U kan zich ook abboneren op nieuwsbrieven of om gevraagde documentatie aan het door u aangegeven persoonlijke adres over te maken. De gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

LS Technics heeft geen zeggenschap en geen verantwoordelijkheid over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Gebruik van deze websites is mogelijk onderhavig aan een ander privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid en/of de verklaringen van andere websites die u bezoekt.

Inzage

U hebt ook het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze laten verbeteren of verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet vereist is volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden, door een email te sturen naar info@lstechnics.be.

Beveiliging van de gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot LS Technics werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om ze voor ons te verwerken. Deze individuen zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Bewaring van gegevens
LS Technics  zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van LS Technics met betrekking tot deze gegevens en met de missie van LS Technics om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
LS Technics verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … LS Technics te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal LS Technics deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid).

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact met ons op via info@lstechnics.be.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline